FANDOM


Aklimatyzacja - przystosowanie się istot żyjących do warunków bytu odmiennych od tych, w których dotąd się znajdowały. Zdolność przystosowywania się nie przysługuje w równym stopniu wszystkim. Jedne więcej inne mnie zmieniają w nowych warunkach swoje własności i kształty, wiele z nich nawet ginie wskutek chorób. Nie sam klimat powoduje zmiany, lecz także własności pokarmów, natura gleby i t. p. Jakość i obfilość pokarmów, potrzebna do utrzymania życia, będzie zależna nie tylko od klimatu, lecz także od gleby i sposobów jej uprawy. To wszystko rozstrzyga o warunkach bytu. Dlatego wyraz aklimatyzacja zastępują niektórzy słusznie wyrazem naturalizacja, bo całość warunków bytu zmienia naturę istot żyjących. Przykład przystosowywania się zwierząt do stosunków klimatycznych widzimy choćby w corocznejz/mianie włosa lub pierza nawet u zwierząt, znajdujących się w tych samych warunkach życia domowego. Aklimatyzacja, do której potrzeba pewnego czasu, odbywa się tym łatwiej, im bardziej zbliżone są nowe warunki bytu do tych, z których rośliny lub zwierzęta przeprowadzono. EMP

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki