FANDOM


Agrarny - znaczy "rolniczy" i używa się w wyrażeniach: "agrarne prawo" tj. prawo, które ma za przedmiot jakąś sprawę wyłącznie rolniczą, "agrarna polityka", tj. te działania rządu, które mają na celu opiekę nad rolnictwem; "agrarne stronnictwo", tj. takie, które ma za główny cel obronę interesów rolnictwa. EMP

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki