FANDOM


Agitacja - oznacza czynność lub działalność zapobiegliwą i ruchliwą jednej czy też więcej osób (agitatorów) dla zjednania ludzi ku pewnym celom, zadaniom, interesom. Najwięcej słyszy się o agitacji politycznej. Agituje się namową, słowem, drukiem, (za pomocą gazet, pisemek ulotnych itp.), zwoływaniem zgromadzeń, wieców i tp. Agitować można swobodnie tylko tam, gdzie jest swoboda osobista, wolność słowa, druku i zgromadzeń, to jest w krajach z konstytucją. Jakoż zupełnie swobodną może być agitacja w tej części Rzeczypospolitej, którą nazwano Galicją i Księstwem Krakowskiem. Korzystają też z niej wszyscy szeroko, na przykład podczas wyborów do sejmu, rady państwa i tym podobnie. Zdrowa i godziwa agitacja, która korzysta z słowa, ale go nie nadużywa, przyczynia się znakomicie do postępu i do wykształcenia publicznego i obywatelskiego życia narodu. Niezdrowa, rzucająca złe ziarna nienawiści społecznej szarpiąca cześć ludzką, przekręcająca prawdę, podburza i bałamuci łatwowiernych ludzi i wydaje gorzkie owoce. Z ludów słowiańskich najruchliwszą agitacją odznaczyli się w ostatnich czasach pobratymcy nasi Czesi. EMP



Agitacja - 1) wzruszenie; 2) urabianie opinii, zjednywanie stron­ników.TEM

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki