FANDOM


Nakrycie glowy Afryka

Ozdobne nakrycie głowy

Afryka - część świata na południe od Europy poza Morzem Środziemnym położona, trzy razy większa od Europy, dwa razy mniej zaludniona. Ważne międzymorze suezkie łączy Afrykę z Azją; dla wielkiego uproszczenia żeglugi to międzymorze przecięto kanałem. Południowa połowa kraju jest wyżyną bardzo gorącą, a że jest wilgotną, więc porosła gęstą puszczą lasów. Na północy i samym południu dwie pustynie, z których zwłaszcza północna Sahara jest i bardzo rozległa i pozbawiona szaty roślinnej. W suchej Afryce są wprawdzie wielkie rzeki, ale jest ich bardzo mało i albo dlatego, że często wysychają, albo że spadają w wodospadach, nie są spławne. Największe rzeki to Nil, który wypływa w środku Afryki, z Jeziora Wiktorii, tak wielkiego jak Galicja — nad nim żyzny kraj Egipt; rzeka Kongo przepływa z licznymi dopływami przez gęstą puszczę. Lud, zamieszkujący Afrykę t.j. Murzyni o czarnej barwie skóry, jest bardzo dziki i niedołężny, toteż wybrzeża Afryki zajęły państwa europejskie: Anglia, Francja, Niemcy i Włochy, by hodować tam palmę oliwną, kokosową , daktylową, kawę, kakao, tytoń i korzenie, by polować na słonie, dla cennej kości, hodować strusie dla piór, wydobywać z gór złoto i drogie kamienie. Z ciekawych zwierząt żyją tam słonie, nosorożce, hipopotamy, żyrafy, z drzew ogromny baobab, w obwodzie 30 m. wielki i liczne palmy. Jest też w Afryce kilka niezawisłych państw murzyńskich.EMP 1898Afryka - część świata, obejmująca wraz z wyspami 29.134.263 km2, około 140.000.000 mieszk.; w ukształto­waniu terenu przeważa forma wy­żyn płytowych z wysokiemi krawę­dziami, opadającemi stromo ku wy­brzeżom, góry fałdowe tylko w sy­stemie Atlasu (do 4.700 m) na płn. i w Kraju Przylądkowym na płd.; w Afryce środkowo-wschodniej stożki wulkaniczne do 6.010 m wys. (Kilimandżaro); przeciętne wzniesienie n. p. m. ok. 650 m; Afryka nizinna, poniżej 500 m, obejmuje Kongo, Sudan i Saharę. Rzeki: Nil, Kongo, Niger, Zanibezi; główne jeziora : Wiktorii, Tanganika, Niassa, Rudolfa i Czad.

Klimat, flora i faunaEdytuj

Karawana na Saharze

Karawana na Saharze

Klimat przeważnie zwrotnikowy, kontynentalny, na płn. i płd. umiar­kowany: flora bogata, o charakterze zwrotnikowym (palmy, baobaby, drzewo chlebowe i kauczukowe) w Afryce równikowej, nad Morzem Śródziemnym śródziemnomorska, w Sudanie stepowa, w Saharze pustynna; fau­na : lwy, słonie, hipopotamy, strusie, zebry, żyrafy, antylopy, goryle, boa, krokodyle itd. Ludność dzieli się na grupy: jasnokol. w Afryce płd. (Hotentoci, Buszmeni), w środk. A. ple­miona murzyńskie Bantu, bardziej ku płn. Negrowie sudańscy i senegambijscy, w płn. A. ludy chamickie (Berberowie, Etiopowie) i semickie (Arabowie, Beduini, Abisyńczycy); pod względem wyzn. przewaga po­gan i mahometan.

HandelEdytuj

Główne artykuły wy­wozu: złoto, diamenty, kość słonio­wa, bawełna, kauczuk, kawa, kakao, daktyle, pióra strusie i bydło. Długość linii kolejowej 52.900 km.

HistoriaEdytuj

W staroż. znana była tylko Afryka płn. jako rzym­ska prowincja; pierwsze wiadomości o źródliskach Nilu pozostawili geo­grafowie arabscy. Od 1486 po opłynięciu Afryki przez Vasco de Gama za­częło się zakładanie faktorii handlowych na wybrzeżach, od póołowy XVIII w. kolonizacja w szybkim tempie, która doprowadziła w końcu XIX w. do zajęcia niemal całej Afryki przez państwa europejskie. A., oprócz trzech krajów nie­podległych: Abisynii, Egiptu i Liberii, stanowi kolonie państw europejskich: W. Brytanii, Francji, Włoch, Belgii, Portugalii i Hiszpanii.

Europejski kolonie w AfryceEdytuj

  1. Francuska Afryka Równikowa - do 1918 Kongo Francuskie, obejmuje Gabon, Kongo Średnie i kolonię Ubangi-Szari-Czad, 2.255.870 km2, 3.128.000 mieszk., siedziba gubernatora: Brazzaville; lasy równikowe i sawanny; kauczuk, olej palmowy.
  2. Brytyjska Afryka Wschodnia - obejmuje protektoraty: Kenia, Uganda, Tanganika (dawniej kol. niem.) i wyspy Zanzibar; płyta wyżynna, poprzerzynana licznemi jeziorami (Niassa, Jezioro Wiktorii, Jezioto Rudolfa i in.), liczne stożki wulkaniczne (Kenia i Kilimandżaro) ; wybrzeże niezdrowe; lasy i sawanny.
  3. Portugalska Afryka wschodnia : Mozambik, kolonia portug. wzdłuż Oceanu Indyjskiego 768.740 km kw., 3.500 ooo mieszk., stolica: Lourenzo Marquez; drzewo kokosowe, mahoniowe, kau­czukowe; uprawa tytuniu, kawy i trzciny cukr. ; kop. złota i węgla
  4. Angola
  5. Francuska Afryka Zachodnia - , kol. francuska w dorzeczu Senegalu i Nigru, ok. 4.000.000 km2, ok. 1 4.000.000 mieszk., obejmuje prow. : Senegal, Gwinea, Wybrzeże Kości Słoniowej, Dahomej, Sudan Franuski, Górna Wol­ta, Mauretania, Nigeria i część kolonii. niem. Togo; lasy i sawanny; pro­dukcja kauczuku, kawy, kakao, ba­wełny; siedziba gubernatora: Dakar.

    (TEM z roku 1936)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki