FANDOM


Adwokat - doradca prawny, rzecznik, który stając obok strony wobec sądu lub innej władzy, stronie tej służy swą. radą prawną, albo sprawę jej na mocy uzyskanego pełnomocnictwa sam zastępuje i broni interesów swego mocodawcy. Aby uzyskać stanowisko adwokata (krajowego) w Austrii, trzeba pewnych warunków: doktoratu prawa, praktyki siedmioletniej w adwokaturze i sądzie, oraz egzaminu adwokackiego; posiadający te warunki, ażeby módz otworzyć kancełaryę adwokacką, musi się wpisać w listę adwokatów. Dokonuje tego wpisu prezydium danego, wyższego sądu krajowego, w porozumieniu z właściwą Izbą adwokacką; w okręgu bowiem każdego sądu krajowego tworzą wszyscy adwokaci jedną Izbę, która posiada swój wydział, prezydium i komisję dla spraw dyscyplinarnych, a ma pewne, ustawą oznaczone prawa i obowiązki. Adwokaci mają prawo zastępować strony w sprawach cywilnych i karnych; jeżeli kandydat adwokatury nie posiada jeszcze wszystkich warunków na adwokata, ale ma egzamin z dziedziny ustaw karnych i czteroletnią praktykę, może nabyć prawa obrony w sprawach karnych (t.j. obrońcy w sprawach karnych). Dla niektórych ważniejszych spraw istnieje tak zwany przymus adwokacki, to znaczy, iż w sprawach tych strony nie mogą stawać bez asystencji adwokata lub obrońcy, choćby z urzędu wyznaczonego. EMP


Adwokat - osoba, zajmująca się zawodowo obroną cudzych spraw przed sądami, oraz udzielająca porad prawnych.TEM


Zobacz też: Adwokatura w przysłowiach i powiedzeniach

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki