FANDOM


Adjudicata - po polsku: pamiętne sądowe, przysądy, przysędy, opłaty od dekretu dla sądu, czyli do skrzynki i dla pisarza. Nazywano je także luitami od słowa luere - płacić. Czym innym były kary sądowe zwane grzywnami, w połowie dla sądu, w połowie dla strony. Przysędy podczas sadów nowych przez króla Zygmunta Augusta postanowionych, przypadały na dygnitarzów i sędziów, a pisarz swoim się salarium kontentować miał. W województwie mazowieckim przysędy nie szły, lecz przed zaczęciem sprawcy obie strony składały po dwa grosze dla sędziego. ESZG

Zobacz też: adjudykacja

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki