FANDOM


Aaron - starszy brat Mojżesza, któremu był dodany na tłumacza przed faraonem, gdy szło o wypuszczenie ludu izraelskiego z niewoli egipskiej. W czasie podróży narodu wybranego został przez Boga postanowiony najwyższym kapłanem, czyli arcykapłanem, a Mojżesz poświęcił go na tę godność. Gdy wśród ludu znaleźli się niezadowoleni z tego wyboru Bożego i podnieśli bunt, Bóg ukarał zbuntowanych. Aby usunąć na przyszłość wszelką wątpliwość co do wyboru Aaron a na godność arcykapłańską, sprawił Bóg, że z lasek złożonych w przybytku Pańskim, aaronowa zakwitła. Laskę tę przechowywano w Arce Przymierza. Pomimo swej gorliwości o dobro ludu przewinił w tym, że pozwolił na ulanie złotego cielca, w czasie gdy Mojżesz bawił na górze Sinaj i że zwątpił o dobroci Boga; za to ostatnie nie oglądał ziemi obiecanej. EMP

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki