FANDOMGrotowscy (Grotowski) die in Grotów Stary wohnten, haben Żurowie geerbt. Im Jahre 1537 hat Pawel, Sohn des Maciej, genannt Żur von Grotów, das Gut von Stanislaw Grotowski geerbt. Der Sohn des Pawel, Stanislaw, genannt Żurek (d.h. Sohn des Żur), hat mit seiner Ehefrau Anna Belska, Tochter des Pawel (Belski) im Jahre 1560 notariell beurkundet und eine Verpflichtung ins Grundbuch eingetragen, über das lebenslange Erbgut mit seiner Ehefrau Anna von Belski, Tochter des Pawel (Belski)


(Zs. Gr. Czers. 10 B f. 225; 27 f. 114; 30 f. 866; 31 f. 748).Stanislaw (Zurek) hatte zwei Söhne, Jerzy und Ludwik. Jerzy wurde im Jahre 1583 von den Söhnen von Adam Boruta wegen eines Überfalls angeklagt.


Im Jahre 1603 ist Ludwik (Zurek) mit den Söhnen seines Bruders Jerzy, Adryjan, Anna und Barbara in die Stadt Bodzew gezogen. Später hat Adryjan mit seiner Frau „von Dubielski“ über das lebenslange Erbgut vor dem Notar im Jahre 1617 beurkundet.


(Zs. Gr. Czers. 51 f. 1033; Perp. Czers. 2 f. 388; Zs. Warec. 21 f. 757 i 789)Na Grotowie Starym dziedziczyli Grotowscy Zurowie. Pawel, syn Macieja, zwany Zur z Grotowa, otrzymal zapis od Stanislawa Grotowskiego 1537 r. Syn jego Stanislaw, zwany Zurek, zeznal 1560 r. zapis dozywocia z zona, Anna z Belskich, corka Pawla (Zs. Gr. Czers. 10 B f. 225; 27 f. 114; 30 f. 866; 31 f. 748). Synowie jego: Jerzy i Ludwik. Jerzy pozwany o napad 1588 r. przez synow Adama Boruty, a Ludwik wespoz dziecmi Jerzego: Adryjanem, Anna i Barbara, wyprowadzony do Bodzewa 1603 r. Adrian zeznal 1617 r. zapis dozywocia z zona z Dubielskich (Zs Gr. Czers. 51 f. 1033; Perp. Czers. 2 f. 388; Warec. 21 f.


757 i 789).Grotowscy Zurowie inherited Grotów Stary. Pawel, the son of Matthew, called Zur from Grotów, received the record from Stanislaus Grotowski in 1537.
His son Stanislaus , called Zurek, witnessed in 1560  the record of the life 

estate with his wife, Anna from Belski, Paul's daughter  (Zs. Gr.Czers. 10 B 

f. 225; 27 f. 114; 30 f. 866; 31 f. 748). His sons: George and Louis. George, 

accused of the robbery in 1588 year by sons of Adam Boruta, and Louis 

together with  George's children: Adrian, Anna and Barbara, led out to 

Bodzewo in 1603. Adrian witnessed in 1617 the record of the life estate with 

his wife from Dubielscy (Zs Gr. Czers. 51 f. 1033; Perp. Czers. 2 f. 388;
Warec. 21 f. 757 and 89). 
Quellenangaben:Perp. Cz.

Akta grodzkie czerskie, zwane Perpetuitatis.

Zs. gr. czers.

Akta ziemskie i grodzkie czerskie.Zs. warec.

Akta ziemskie wareckie.

Ziemia

Czerska

· Grotowski

Grotowo Boruty

Jasiniec
Swiatelko.jpg
Ten artykuł to dopiero światełko w tunelu.
Jeśli potrafisz, uzupełnij go o własną wiedzę lub informacje z innego źródła, oddzielając je od powyższego tekstu linią.
.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki